• Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Primavera RED
  Vespa Primavera RED

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 82.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Sprint S 150
  Vespa Sprint S 150

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150cc : 89.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa GTS Touring 300
  Vespa GTS Touring 300

  Giá bán lẻ đề xuất:

  300cc : 131.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa GTS 300HPE
  Vespa GTS 300HPE

  Giá bán lẻ đề xuất:

  300cc : 155.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt

  Vespa GTS 300 Super Sport
  Vespa GTS 300 Super Sport

  Giá bán lẻ đề xuất:

  300 cc : 129.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt

  Vespa GTS 150 Super
  Vespa GTS 150 Super

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150 cc : 115.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa GTS Super 125
  Vespa GTS Super 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 93.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Primavera S Special
  Vespa Primavera S Special

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 76.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Primavera S
  Vespa Primavera S

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 76.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Primavera Yacht Clup
  Vespa Primavera Yacht Clup

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Primavera 125 2020
  Primavera 125 2020

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 76.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Sprint S
  Vespa Sprint S

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Sprint Notte
  Vespa Sprint Notte

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 78.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt

  Vespa Sprint Carbon
  Vespa Sprint Carbon

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 78.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt

  Vespa Sprint ABS LED 125
  Vespa Sprint ABS LED 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Sprint ABS
  Vespa Sprint ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 75.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa 946 RED 125
  Vespa 946 RED 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 405.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết