• Primavera 125 phiên bản đặc biệt
  Primavera 125 phiên bản đặc biệt
  Primavera 125 phiên bản đặc biệt

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Primavera 125 I-GET
  Primavera 125 I-GET
  Primavera 125 I-GET

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Primavera 125 I-GET : 70.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Primavera 125 I-GET ABS
  Primavera 125 I-GET ABS
  Primavera 125 I-GET ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Primavera 125cc ABS : 74.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Vespa Primavera 3V
  Vespa Primavera 3V
  Vespa Primavera 3V

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 68.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết