• Vespa LX 125 I-GET
  Vespa LX 125 I-GET
  Vespa LX 125 I-GET

  Giá bán lẻ đề xuất:

  IGET 125 : 67.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Vespa LX 125 3V
  Vespa LX 125 3V
  Vespa LX 125 3V

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 66.900.000 VNĐ
  150 cc : 80.700.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Vespa LX phiên bản đặc biệt
  Vespa LX phiên bản đặc biệt
  Vespa LX phiên bản đặc biệt

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 67.900.000 VNĐ
  150 cc : 80.700.000 VNĐ
  Xem chi tiết