Quay lại

Khuyến mãi

Thứ 4, 07/3/2018

To Our Lovely Ladies

Tặng bộ đôi nón bảo hiểm khi mua xe Vespa trong 3 ngày 8, 9, 10/3/2018 (*).

(*) Áp dụng cho dòng xe Vespa LX, Primavera, Sprint, GTS.